Termeni si conditii

*Prin deschiderea unui cont, prin înregistrarea, conectarea, utilizarea serviciilor, acceptarea oricărui bonus, un vizitator sau un titular de cont înțelege pe deplin și este de acord:

 • ✓ să accepte regulile Liciex
 • ✓ că a citit, a înțeles și că va respecta prezentele clauze și condiții
 • ✓ că va citi și analiza toate prevederile acestora

*Prin „Regulile LICIEX” facem referire la totalitatea clauzelor și condițiilor care constituie acordul complet, definitiv și exclusiv dintre titularul de cont sau vizitator și LICIEX, și care reglementează totalitatea raporturilor contractuale dintre LICIEX și titularul de cont sau vizitator. Regulile LICIEX înlocuiesc și încorporează toate acordurile, declarațiile și înțelegerile de orice fel anterioare dintre titularul de cont și LICIEX.

LICIEX poate actualiza, modifica, edita și completa în orice moment regulile LICIEX. Orice modificare substanțiala adusă regulilor este notificată în prealabil de către LICIEX titularului de cont, înainte de intrarea în vigoare. Continuarea utilizării serviciilor după data actualizării, confirmă acceptarea acestor modificări de către dumneavoastră.

1. Liciex.ro se ocupă cu prestarea de servicii pentru punerea in legătură a unui vânzător cu un potențial cumpărător prin intermediul licitațiilor. Pentru a licita pentru o proprietate, cât si pentru postarea unui anunț, este obligatoriu ca utilizatorii să dispună in balanța reală doar de suma perceputa de Liciex.ro sub formă de taxă pentru prestarea acestor servicii, nefiind nevoie ca utilizatorii Liciex.ro sa dispuna in balanta reala de suma licitata, această sumă fiind virtuală, iar dupa finalizarea licitației, vanzarea proprietății nu se va face prin intermediul siteului Liciex.ro. Ex 1. Liciex va percepe o taxa de 2 tokeni pentru fiecare utilizator care postează un anunț, suma retrasă din balanța reală de fonduri ale fiecărui utilizator. Liciex.ro se ocupă cu prestarea de servicii pentru punerea in legătură a unui vânzător cu un potențial cumpărător prin intermediul licitațiilor.
2. Dupa finalizarea licitației si declararea câștigătorului, Liciex.ro nu se ocupa de tranzacționarea acelei proprietăți, vânzarea/cumpărarea/închirierea unei proprietăți făcându-se fără ca Liciex.ro sa aibă vreo implicare. De asemenea, dupa finalizarea licitației si declararea câștigătorulu, vânzarea/cumpărarea/închirierea proprietății respective se va face fără ca Liciex.ro sa aiba vreo implicare, strict intre câștigătorul licitației si vanzator, daca ambele părți sunt de acord, iar daca aceștia nu se înțeleg cu privire la tranzacționarea proprietății respective, Liciex.ro nu are nicio responsabilitate întrucât licitația este una virtuala si nu are putere legală, iar părțile nu au nicio obligație una față de cealaltă.

1 Contul de participare a) Pentru a putea utiliza integral serviciile oferite de LICIEX, trebuie să deschideți un cont prin înregistrarea pe website oferind cel puțin următoarele date și informații:

 • ● numele și prenumele complete
 • ● adresa de email valabilă
 • ● nume de utilizator
 • ● parola
 • ● număr de telefon valid
b) O persoană care solicită un cont recunoaște și acceptă:
 • ● regulile LICIEX precum și orice modificare viitoare posibilă a acestor reguli;
 • ● că locul contractului este România
 • ● că, contractul este reglementat prin:
 • ● (i) regulile LICIEX, astfel cum sunt publicate în limba română;
 • ● (ii) orice dispoziții sau decizii luate de către autoritățile competente;
 • ● (iii) legea aplicabilă la locul contractului.
c) O persoana care deschide un cont garantează și declară de asemenea:
 • ● că nu este limitat sau constrâns în nici un fel
 • ● că nu acționează în numele altei persoane
 • ● că nu depune bani prin metode de plată pe care nu este autorizat să le folosească
 • ● că nu desfășoară activități infracționale în care un cont Liciex este implicat direct sau indirect;
 • ● că se asigură de faptul că utilizarea de către el a site-ului și a serviciilor Liciex este legală;
 • ● că iși menține actualizate detaliile contului Liciex
d) LICIEX are dreptul ca în orice moment și la decizia proprie să:
 • ● refuze deschiderea unui cont Liciex și/sau să închidă sau să suspende un cont existent furnizând utilizatorului și autorităților o decizie motivată în acest sens, însoțită de documente justificative acolo unde este cazul;
e) Liciex își rezervă dreptul să suspende un cont de client având ca nume de utilizator un termen care poate fi considerat de Liciex insultător și / sau imoral, în limba română sau orice altă limbă, sau care ar putea ofensa alți utilizatori ai site-ului Liciex, cum ar fi, de exemplu, fără limitare la, numele de utilizator care conțin elemente ofensatoare, vulgarități, injurii, referințe sexuale, excretoare, discriminatorii (indiferent dacă este vorba de discriminare pe motive de sex, vârstă, naționalitate, religie sau altele), de defăimare publică. Suspendarea poate opera în orice moment. După orice măsură de suspendare, utilizatorul asupra căruia a fost luată o astfel de măsură va fi informat prin unul din mijloacele disponibile înregistrate în contul său de licitație.
f) Deținătorilor de conturi Liciex le este interzis să acorde acces la cont unei alte persoane sau unui minor.
g) Liciex gestionează datele personale sau de orice altă natură furnizate de clienți respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal
h) Un cont Liciex poate fi închis prin contactarea serviciului de asistență clienți prin intermediul datelor și mijloacelor de contact disponibile pe website
i) Dacă un utilizator licitează de mai multe ori pentru același anunț, va fi comisionat doar pentru prima ofertă, celelalte oferte de licitație pentru anunțul respectiv fiind gratuite. j) Pentru postarea unui anunț se va percepe o taxă în moneda virtuală Token, anunțul fiind valabil 7/14/21 de zile de la data publicării, timp în care orice utilizator poate vizualiza acel anunț. După expirarea acestui termen, va porni licitația propriu zisă, care se va desfășura pe o perioadă de 3 zile, cu posibilitatea ca utilizatorul să poată alege mărirea acestui termen cu 2/4 zile, pentru care va plăti o taxă suplimentară.
k) După expirarea termenului de licitație, persoana ce a publicat anunțul va primi datele de contact a primilor 3 utilizatori care au licitat cel mai mare preț pentru anunțul respectiv, iar câștigătorul licitației va primi datele persoanei ce a publicat anunțul.
l) Cel ce postează un anunț, va putea șterge anunțul publicat doar in perioada de vizualizare anunț, respectiv inainte de începerea propriu-zisă a licitației. După începerea propriu-zisă a licitației, vânzătorul nu va mai putea șterge anunțul întrucât licitația este in curs de desfășurare.
m) Utilizatorii care licitează pentru un anunț nu vor putea vedea datele de contact a persoanei ce a publicat anunțul până la finalizarea licitației. De asemenea, nici persoana ce a publicat anunțul nu va putea vedea datele de contact al utilizatorilor ce au licitat pentru acel anunț până la finalizarea licitației, conform literei k).
n) Persoana care postează un anunț, va putea seta prețul pe care dorește sa-l primească(target), iar pretul de pornire a licitației începe de la o sumă mai mică, calculată automat de către sistem.
o) Depunerea minimă este de 1 euro, bani ce vor fi convertiți automat într-o monedă virtuală numită Token. (1 euro=1 Token).
p) Orice utilizator poate împărtăși experiența cu prietenii săi aplicând pentru un bonus de 2 Tokeni pur şi simplu invitând un prieten să se înregistreze pe Liciex.
1.2 Fondurile din contul utilizatorului.
a) Nu pot fi transferate sume de bani sau bonusuri între conturile Liciex.
b) Conturile Liciex sunt diferite de conturile bancare și nu se oferă nici un fel de dobândă pentru sumele deținute în contul Liciex.
c) Liciex gestionează fondurile utilizatorilor într-o manieră sigură și adecvată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
d) Nu se pot efectua retrageri într-un cont separat de fonduri operaționale sau prin scrisoare de garanție bancară.


2 Depuneri (tranzacții financiare)

a) Depunerile în contul Liciex se fac doar prin intermediul unei instituții financiare sau al unui procesator de plăți.
b) Procedurile, condițiile, limitele, comisioanele, taxele, disponibilitatea și alte informații privind depunerile pot fi diferite în funcție de perioade, precum și de instituția financiară sau procesatorul de plăți.
c) Prin efectuarea unei depuneri, aveți obligația de a ne furniza toate datele și informațiile necesare în vederea verificării identității și a datelor din cont.
d) Fondurile depuse în contul Liciex pot avea drept scop doar participarea la licitațiile oferite sau utilizarea serviciilor Liciex. Orice altă situație va duce la închiderea contului de licitație și luarea tuturor măsurilor legale.
e) Depunerile în contul Liciex se pot efectua doar de către titularul de cont, în persoană și/sau prin intermediul metodelor de plată personale.
f) În funcție de verificările efectuate asupra unui cont sau în funcție de metoda de plată aleasă, pot fi aplicate comisioane de depunere așa cum sunt detaliate în secțiunea „Casierie” după accesarea contului Liciex.
g) Lciex sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile și istoricul tranzacțiilor în scopul prevenirii spălării banilor sau a finanțării terorismului. Toate tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente.


3 Bonusuri

a) Liciex organizează ocazional campanii de marketing care pot include și acordarea de bonusuri clienților sub diferite forme.
b) Totalitatea termenilor și condițiilor, clauzelor și a detaliilor specifice sunt definite în termenii și condițiile fiecărui bonus în parte.
f) Unele bonusuri pot fi acordate de Liciex doar unui client sau unor grupuri de clienți restrânse la propria discreție.
g) Deciziile Liciex referitoare la bonusuri sunt finale.


4 Lipsa de răspundere

a) Versiunea regulilor Liciex afișată pe website este cea care prevalează
c) Titularul de cont nu va utiliza serviciile, nu va deschide, nu va utiliza sau reutiliza un cont Liciex și nu va accepta un bonus în cazul în care nu înțelege pe deplin, nu acceptă, nu dorește să respecte regulile Liciex, fără nici un fel de excepție, astfel cum pot fi acestea modificate din când în când.
d) Liciex nu acceptă și nu recunoaște nici un fel de răspundere pentru orice daună sau pierdere, directă sau indirectă, ca urmare a unor situații de genul celor de mai jos:

 • ● folosirea unor metode de plată care nu aparțin titularului de cont
 • ● furnizarea de date incomplete sau incorecte către Liciex
 • ● acordarea accesului la contul Liciex unui terț

e) Liciex nu este responsabil pentru protecția datelor și a aplicațiilor de pe dispozitivul propriu
f) Protecția datelor personale și a datelor stocate pe dispozitivele proprii sunt responsabilitatea titularului de cont
g) Conectarea și participarea la licitații sunt responsabilitatea titularului de cont
h) Liciex nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru situații, pierderi, daune, directe sau indirecte survenite în urma unor evenimente sau situații de genul:
 • ● eroare, greșeală de tipar, interpretare eronată, auzire eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiența tehnică, risc tehnic, eroare de înregistrare, eroare evidentă, anularea, pentru orice motiv, a unui joc, forța majoră și / sau orice alt eveniment similar;
 • ● încălcarea regulilor;
 • ● înțelegere secretă și/sau fapte penale;

. 5 Securitate

a) Utilizatorul iși alege la propria discreție o parolă conform standardelor noastre minime de securitate și un nume de utilizator care nu este folosit deja de un alt client. Utilizatorului îi revine obligația de a nu dezvălui nici o informație personală, incluzând numele de utilizator sau parola către nimeni. Dacă considerați că cineva a aflat datele dumneavoastră personale sau i-au fost dezvăluite, aveți obligația de a contacta imediat serviciul clienți sau de a vă autentifica și să schimbați parola de acces.
b) Orice comunicație, prin orice metodă poate fi stocată în evidențele noastre pentru scopuri statistice, pentru a îndeplini cerințele legale și pentru a putea răspunde prompt și corect solicitărilor utilizatorilor.